منو

تاریخ رفت : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگشت : ۲۷ آبان ۱۳۹۷
مدت اقامت : ۴ شب و ۵ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
استانبول
4 شب
تاریخ رفت:
23 و 24 و 25 آبان 97

تاریخ برگشت:
27 و 28 و 29 آبان 97

ساعت رفت: 17:30
ساعت برگشت: 21:15

نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Monarch / B.B
۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Sabena hotel / B.B
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Arach / B.B
۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Prens Hotel / B.B
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch / B.B
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
By Murat Crown / B.B
۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora / B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium / B.B
۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City / B.B
۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Pera Rose / B.B
۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Marmaray / B.B
۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
All Seasons / B.B
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Tulip Pera / B.B
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Green Park Merter / B.B
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express / B.B
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza / B.B
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Lamartine / B.B
۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Klass / B.B
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic / B.B
۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS / B.B
۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman / B.B
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Downtown / B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City / B.B
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Istanbul Bosphorus / B.B
۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
اطلاعات آب و هوا :
استانبول
استانبول
19
خوب
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر - 4 شب اقامت در هتل - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری همراه با ناهار - بیمه مسافرتی


مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار


توضيحات

1. پرواز و هتل جارتر و در صورت کنسلی غیر قابل استرداد می باشد.

2. نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.

3. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده
و آژانس زیما سفر پارس در این مورد هیجگونه مسئولیتی ندارد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.

5. پرداخت 50% نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور استانبول آبان ( 3 شب )

تور استانبول آبان ( 3 شب )
۳ شب و ۴ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۱٫۵۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 28 آبان ( 5 شب )

تور استانبول 28 آبان ( 5 شب )
۵ شب و ۶ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۲۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 27 آبان ( 6 شب )

تور استانبول 27 آبان ( 6 شب )
۶ شب و ۷ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۴۴۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 26 آبان ( 7 شب )

تور استانبول 26 آبان ( 7 شب )
۷ شب و ۸ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۵۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول ( 5 شب )

تور استانبول ( 5 شب )
۵ شب و ۶ روز
مقصد:استانبول
ایران ایر
۱٫۶۸۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول آبان ( 3 شب )

تور استانبول آبان ( 3 شب )
۳ شب و ۴ روز
مقصد:استانبول
atlasglobal
۱٫۳۹۰٫۰۰۰تومان + ۳۰دلار
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics