منو

تاریخ رفت : ۲۶ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگشت : ۰۳ آذر ۱۳۹۷
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
استانبول
7 شب
تاریخ رفت:
26 آبان 97

تاریخ برگشت:
3 آذر 97

ساعت رفت: 17:30
ساعت برگشت: 21:15

نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Monarch / B.B
۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Sabena hotel / B.B
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Arach / B.B
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Prens Hotel / B.B
۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
White Monarch / B.B
۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
By Murat Crown / B.B
۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora / B.B
۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium / B.B
۳٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Tulip City / B.B
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Pera Rose / B.B
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Marmaray / B.B
۳٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
All Seasons / B.B
۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Green Park Merter / B.B
۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Taksim Express / B.B
۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Tulip Pera / B.B
۴٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Nova Plaza / B.B
۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Lamartine / B.B
۴٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Klass / B.B
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic / B.B
۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS / B.B
۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman / B.B
۴٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Downtown / B.B
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City / B.B
۵٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
Hilton Istanbul Bosphorus / B.B
۸٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
اطلاعات آب و هوا :
استانبول
استانبول
19
خوب
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر - 7 شب اقامت در هتل - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری همراه با ناهار - بیمه مسافرتی


مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار


توضيحات

1. پرواز و هتل جارتر و در صورت کنسلی غیر قابل استرداد می باشد.

2. نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.

3. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده
و آژانس زیما سفر پارس در این مورد هیجگونه مسئولیتی ندارد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.

5. پرداخت 50% نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور استانبول آبان ( 4 شب )

تور استانبول آبان ( 4 شب )
۴ شب و ۵ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۱٫۸۴۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول آبان ( 3 شب )

تور استانبول آبان ( 3 شب )
۳ شب و ۴ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۱٫۵۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 28 آبان ( 5 شب )

تور استانبول 28 آبان ( 5 شب )
۵ شب و ۶ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۲۹۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول 27 آبان ( 6 شب )

تور استانبول 27 آبان ( 6 شب )
۶ شب و ۷ روز
مقصد:استانبول
قشم ایر
۲٫۴۴۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول ( 5 شب )

تور استانبول ( 5 شب )
۵ شب و ۶ روز
مقصد:استانبول
ایران ایر
۱٫۶۸۰٫۰۰۰تومان

تور استانبول آبان ( 3 شب )

تور استانبول آبان ( 3 شب )
۳ شب و ۴ روز
مقصد:استانبول
atlasglobal
۱٫۳۹۰٫۰۰۰تومان + ۳۰دلار
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics