منو

تاریخ رفت : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ برگشت : ۲۹ دى ۱۳۹۶
مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز
سفر هوایی - ایر عربیا
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
دبی
3 شب
تاریخ رفت:
26 بهمن الی 1 اسفند
تاریخ برگشت:
29 بهمن الی 4 اسفند
ساعت رفت: 14:30
ساعت برگشت: 12:10نام هتل /
دو تخته
یک تخته
سه تخته
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Empire ap / B.B
۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
D.S.R FEB 15 - 23 FEB 50 درهم
Empire ap / H.B
۱٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
D.S.R FEB 15 - 23 FEB 50 درهم
Phoenix / H.B
۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 70 درهم
City star / H.B
۱٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 100 درهم
Claridge / H.B
۱٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Classic room هتل شارژ ندارد
Fortune deira / H.B
۱٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 150 درهم
Nihal / H.B
۱٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 23 FEB 350 درهم
Fortune pearl / H.B
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 140 درهم
Sun and sands / H.B
۱٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
هتل شارژ ندارد
Delmon / H.B
۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 15- 23 FEB 125 درهم
Fortune grand / H.B
۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 150 درهم
Land mark plaza baniyas / H.B
۱٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 150 درهم
Bluebay black stone / H.B
۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 15- 23 FEB 200 درهم
Moscow / B.B
۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 150 درهم
Summit / H.B
۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
EX.hallmark FEB 15- 22 FEB 200 درهم
Sun and sky alriqqa / H.B
۱٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 16- 22 FEB 200 درهم
Hyat palace al riqqa / B.B
۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
FEB 15- 22 FEB 350 درهم
Nihal palace / H.B
۱٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
هتل شارژ ندارد
Flora grand / H.B
۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Superior room FEB 16- 22 FEB 150 درهم
Asiana / B.B
۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Superior room FEB 15- 22 FEB 270 درهم
Atana / B.B
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Twin room FEB 15- 22 FEB 100 درهم
Carlton tower / B.B
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
DLX.room FEB 15- 22 FEB 209 درهم
Avani deira dubai / B.B
۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Avani room FEB 16- 22 FEB 479 درهم
Media rotana / B.B
۱٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Classic room FEB 16- 22 FEB 409 درهم
Towers rotana / B.B
۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Classic room FEB 16- 22 FEB 419 درهم
Millennium plaza / B.B
۱٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Superior room FEB 16- 22 FEB 419 درهم
Gloria / B.B
۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
Deluxe suite with city view FEB 16- 22 FEB 200 درهم
Rose rayhan by rotana / B.B
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
C.R FEB 16- 22 FEB 500 درهم
Swissotel al ghurair dubai / B.B
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
C.R FEB 16- 22 FEB 420 درهم
Hyatt regency / B.B
۱٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
King room FEB 16- 22 FEB 320 درهم
Nasima royal / B.B
۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
(Radisson royal) Superior room هتل شارژ دارد حتما چک شود
Sheraton grand / B.B
۲٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان
DLX.room هتل شارژ دارد حتما چک شود
خدمات تور

پرواز رفت و برگشت ایر عربیا -ویزا توریستی-3 شب و 4 روز اقامت در هتل-ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه مسافرتی

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

توضيحات
 

 نرخ نوزاد 740.000تومان می باشد. 
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گردد. 
مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ (حداقل 6 ماه)و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد. 
مالیات هتل 3 ستاره 10 درهم , 4 ستاره 15 درهم , 5 ستاره 20 درهم هر شب بوده و به عهده مسافر می باشد. 
بیمه بالای 50 سال 50.000 تومان می باشد.

ارسال نظر
به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود
captcha
تورهای مرتبط

تور دبی 15 و 16 بهمن (قشم ایر)

تور دبی 15 و 16 بهمن (قشم ایر)
۳ شب و ۴ روز
مقصد:دبی
قشم ایر
۱٫۲۹۰٫۰۰۰تومان

تور نمایشگاه تجهیزات پزشکی دبی 96

تور نمایشگاه تجهیزات پزشکی دبی 96
۳ شب و ۴ روز
مقصد:دبی
هواپیمایی ماهان
۲٫۴۹۰٫۰۰۰تومان

تور دبی 27 اسفند الی 14 فروردین(نوروز 97)

تور دبی 27 اسفند الی 14 فروردین(نوروز 97)
۵ شب و ۶ روز
مقصد:دبی
هواپیمایی ماهان
۲٫۶۲۵٫۰۰۰تومان

تور دبی 6 بهمن الی 20 اسفند

تور دبی 6 بهمن الی 20 اسفند
۵ شب و ۶ روز
مقصد:دبی
امارات
۳٫۷۰۰٫۰۰۰تومان

تور دبی 24 اسفند الی 2 فروردین (نوروز 97)

تور دبی 24 اسفند الی 2 فروردین (نوروز 97)
۵ شب و ۶ روز
مقصد:دبی
امارات
۳٫۷۰۰٫۰۰۰تومان

تور دبی 6 بهمن الی 20 اسفند (ماهان)

تور دبی 6 بهمن الی 20 اسفند (ماهان)
۵ شب و ۶ روز
مقصد:دبی
هواپیمایی ماهان
۲٫۷۵۰٫۰۰۰تومان

تور دبی 15 بهمن (ایران ایر)

تور دبی 15 بهمن (ایران ایر)
۲ شب و ۳ روز
مقصد:دبی
ایران ایر
۱٫۳۲۰٫۰۰۰تومان

تور دبی 17 الی 22 بهمن و 5 و 6 اسفند

تور دبی 17 الی 22 بهمن و 5 و 6 اسفند
۳ شب و ۴ روز
مقصد:دبی
ایر عربیا
۱٫۱۹۵٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics