منو

تاریخ رفت : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ برگشت : ۰۵ فروردين ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - ایران ایر
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
لبنان
7 شب
تاریخ رفت:
27 و 29 اسفند و 7 فروردین
تاریخ برگشت:
5 و 7 و 14 فروردین 97

ساعت رفت و برگشت 27 اسفند به 5 فروردین:
رفت: 06:45
برگشت: 19:40
_________________
ساعت رفت و برگشت 29 اسفند به 7 فروردین:
رفت: 19:40
برگشت: 21:00
_________________
ساعت رفت و برگشت 7 به 14 فروردین:
رفت: 19:40
برگشت: 21:00

((پکیج در تاریخ 27 اسفند و 7 فروردین شامل 250.000 تومان افزایش نرخ میباشد))
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Legend / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۲۶۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۰۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۲۶۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت - الروشه
Parisian / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۳۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت -الحمرا
Gems / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۳۷۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۳۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت - الحمرا
Elite / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۳۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۹۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت - الروشه 3 روز گشت با ناهار
Arjaan Rotana / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۹۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۸۵۰ دلار
۰ تومان + ۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت-الروشه
Ramada Plaza / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۸۲۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت-الروشه 3 روز گشت با ناهار
Riveria / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۳۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۷۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت - خیابان پاریس
Lancaster Plaza / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۷۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۳۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۵۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت - الروشه
Movenpick / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۸۷۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۵۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت - الروشه
Kempinski / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۹۱۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۶۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت امتداد روشه
Le Royal / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۹۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
طریق الجونیه
Intercontinental / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۷۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۷۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت مرکز
White House / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۳۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۲۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت-الروشه شام + 3 روز گشت با ناهار
Reston / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۳۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۹۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۲۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
جونیه
Monreo / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۷۷۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۲۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت-زیتون 3 روز گشت با ناهار
Blazor / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۸۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۳۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
ساحلی-جونیه
Coral Beach / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۵۲۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۸۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
ساحلی-بیروت
Burjon Bey / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۵۴۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۹۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
جونیه
Portaluna / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۲۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۰۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
جونیه ناهار + شام
Crown Plaza / B.B
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۶۲۵ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱٫۰۵۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۴۶۰ دلار
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار
بیروت-الحمرا
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

مدارک لازم

اصل پاسپورت با حداقل اعتبار 5 ماه از تاریخ حرکت

توضيحات

1. هزینه کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
2. عوارض خروج از کشور و کلیه ورودیه های اماکن دیدنی به عهده مسافرین میباشد.
3. مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت بابت هر نوع ممنوعت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت و ارز مسافرتی برای کشور لبنان 1000 یورو دولتی میباشد .

4.پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور لبنان ( 2 شب )

تور لبنان ( 2 شب )

۲ شب و ۳ روز

۲٫۵۰۰٫۰۰۰تومان + ۸۰دلار
۲ شب و ۳ روز
مقصد:لبنان
ایران ایر
۲٫۵۰۰٫۰۰۰تومان + ۸۰دلار

تور لبنان ( 7 شب )

تور لبنان ( 7 شب )

۷ شب و ۸ روز

۲٫۵۰۰٫۰۰۰تومان + ۱۹۰دلار
۷ شب و ۸ روز
مقصد:لبنان
ایران ایر
۲٫۵۰۰٫۰۰۰تومان + ۱۹۰دلار
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics