منو

تاریخ رفت : ۲۳ آبان ۱۳۹۸
تاریخ برگشت : ۰۱ آذر ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
آنتالیا
6 شب
تاریخ رفت : 23 آبان

تاریخ برگشت : 1 آذر

ساعت رفت: 23:00

ساعت برگشت: 02:15

نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Lara Palace / B.B
۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Agon / B.B
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Park Avrupa / B.B
۲٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Atalla / B.B
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Kolibry / B.B
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Agon / H.B
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Belkon / All
۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Lara Hadrianus / All
۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Lara Park / B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Orange Park Lara / B.B
۳٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Armas Gul Beach / All
۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Cender / All
۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Side / All
۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
std room
Sensitive Premium / U.All
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Armas Labada / U.All
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Ramada Resort Side / All
۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
superior
Kervansaray Lara / U.All
۳٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Asteria Kremlin / U.All
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Alanya / U.All
۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Orange County Kemer / U.All
۴٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Grand Park Lara / All
۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Club Sera Hotel / U.All
۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Fame Residence / U.All
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Tui Magic Life Jacaranda / U.All
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams / U.All
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Dreams / U.All
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Sungate / U.All
۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood Exclusive Lara / U.All
۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Selectum Luxury / U.All
۵٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Royal Wings / U.All
۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Delphin Imperial / U.All
۶٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Susesi Luxury / U.All
۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Rixos Premium Belek / U.All
۶٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Royal Seginus / U.All
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Beach Lara Resort / U.All
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Deluxe Belek / U.All
۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی


 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

توضيحات

کودک زیر 2 سال 290.000 تومان میباشد.
پرواز چارتر است و هتل بعد از تایید گارانتی و کل وجه تور غیر قابل استرداد میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین و ممنوعیت خروج (به هر دلیل) به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.

 

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور آنتالیا 30 آبان

تور آنتالیا 30 آبان

۶ شب و ۷ روز

۲٫۷۰۰٫۰۰۰تومان
۶ شب و ۷ روز
مقصد:آنتالیا
قشم ایر
۲٫۷۰۰٫۰۰۰تومان

تور آنتالیا 23 و 24 آبان

تور آنتالیا 23 و 24 آبان

۶ شب و ۷ روز

۳٫۲۶۰٫۰۰۰تومان
۶ شب و ۷ روز
مقصد:آنتالیا
atlasglobal
۳٫۲۶۰٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics