منو

تاریخ رفت : ۲۸ آبان ۱۳۹۸
تاریخ برگشت : ۰۶ آذر ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - هواپیمایی ماهان
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
کوالالامپور
4 شب
تاریخ های رفت :

28 آبان و 1 و 3 و 8 و 10 و 15 و 17 و 21 و 22 و 24 آذر

تاریخ های برگشت :

6 و 9 و 11 و 16 و 18 و 23 و 25 و 29 و 30 آذر و 2 دی

نرخ ها در تاریخ های 28 آبان و 1 و 3 و 8 و 15 و 17 آذر طبق پکیج میباشند .

21 آذر 450.000+

22 و 24 آذر 135.000+

ساعت های رفت و برگشت آبان : 22:30 به 23:15

ساعت های رفت و برگشت آذر : 22:30 به 12:20

نرخ پرواز point میباشد . لطفا قبل از رزرو با کانتر مربوطه چک شود .
سنگاپور
3 شب
((طول پرواز از تهران به کوالالامپور 7 ساعت و از کوالالامپور به سنگاپور (زمینی) و بالعکس 6 ساعت می باشد))

قابل توجه مسافرین محترم : در صورت ورود به هتل بین 100 تا 200 دلار از مسافر دپوزیت دریافت میگردد که در پایان به مسافر مسترد خواهد شد .
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
5-۱۲ سال با تخت
۲-5 سال بدون تخت
توضیح
PACIFIC EXPRESS / B.B
FRAGRANCE IMPERIAL / B.B
۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان
SILKA MAYTOWER / B.B
FRAGRANCE IMPERIAL / B.B
۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
OXDORD / B.B
۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
Silka Maytower / B.B
OXFORD / B.B
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان
OAKWOOD RESIDENCE / B.B
OXFORD / B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
MY HOTEL BUKIT BINTANG / B.B
QUALITY MARLOW / B.B
۷٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
HOLIDAY INN EXPRESS / B.B
FORT CANNING LODGE / B.B
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
OAKWOOD RESIDENCE / B.B
FORT CANNING LODGE / B.B
۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان
OAKWOOD RESIDENCE / B.B
ROYAL AT NEWTON / B.B
۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
AMBASSADOR ROW / B.B
CHANCELLOR AT ORCHARD / B.B
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG / B.B
FORT CANNING LODGE / B.B
۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
OAKWOOD RESIDENCE / B.B
HOTEL G / B.B
۸٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Express / B.B
Royal At Queens / B.B
۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL / B.B
ROYAL AT NEWTON / B.B
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
IBIS / B.B
ROYAL AT NEWTON / B.B
۸٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
TAMU / B.B
CHANCELLOR AT ORCHARD / B.B
۸٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان
IBIS / B.B
DESTINATION / B.B
۸٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
SUNWAY PUTRA / B.B
COPTHORNE KINGS / B.B
۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
VERDANT HILL / B.B
BOSS / B.B
۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان
IMPIANA KLCC / B.B
FURAMA RIVERFRONT / B.B
۸٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
IMPIANA KLCC / B.B
THE ELIZABETH HOTEL BY FAR EAST HOSPITALITY / B.B
۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
SWISS GARDEN / B.B
FURAMA RIVERFRONT / B.B
۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
CORUS HOTEL / B.B
COPTHORNE KINGS / B.B
۸٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
COPTHORNE KINGS / B.B
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
THE ELIZABETH HOTEL BY FAR EAST HOSPITALITY / B.B
۸٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان
IMPIANA KLCC / B.B
ORCHARD PARADE / B.B
۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
CORUS HOTEL / B.B
OASIA / B.B
۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
SWISS GARDEN / B.B
ORCHARD PARADE / B.B
۹٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
IMPIANA KLCC / B.B
CONCORDE / B.B
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
ORCHARD PARADE / B.B
۹٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CHULAN HOTEL / B.B
ORCHARD PARADE / B.B
۹٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND COPTHORNE WATERFRONT / B.B
۹٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
GRAND COPTHORNE WATERFRONT / B.B
۹٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CHULAN HOTEL / B.B
GRAND COPTHORNE WATERFRONT / B.B
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CHULAN HOTEL / B.B
ORCHARD / B.B
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CHULAN HOTEL / B.B
ROYAL PLAZA ON SCOTTS / B.B
۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
THE WESTIN / B.B
GRAND COPTHORNE WATERFRONT / B.B
۱۰٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
SHERATON IMPERIAL / B.B
SHERATON TOWERS / B.B
۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
THE WESTIN / B.B
HILTON / B.B
۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۱۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان
ویزای توریستی سنگاپور
ترانسفر فرودگاه و ترانسفر بین شهری
گشت نیمروز شهری در کوالالامپور
تور لیدر فارسی زبان
سیم کارت رایگان برای هر اتاق
بیمه مسافرتی

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
یک قطعه عکس رنگی جدید

توضيحات

* نرخ تور برای کودک زیر دو سال 1.390.000 تومان می باشد.
* بیمه مسافرتی برای افراد بالای60 سال جداگانه محاسبه و اخذ می گردد.
* مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
* آژانس زیما سفر پارس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.

(( قابل توجه مسافرین مالزی، در صورت ورود به هتل، بین 100 تا 200 رینگت ( یا بیشتر بستگی به درجه هتل دارد)، از مسافر دپوزیت دریافت می گردد که در پایان اقامت به مسافر مسترد خواهد شد))

مسافرین محترم به مقصد مالزی توجه داشته باشند، طبق دستورعمل جدید از اداره گمرک مالزی از تاریخ 1 جولای 2017 پرداخت مالیات توریست کشور مالزی طبق قوانین و مقررات وزارت توریست برای هتل های 3 و 4 ستاره مبلغ 10 رینگت هر اتاق هر شب و برای هتل های 5 ستاره مبلغ 20 رینگت هر اتاق هر شب به عهده مسافر و در بدو ورود به هتل می باشد.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

تور مالزی آبان و آذر

تور مالزی آبان و آذر

۷ شب و ۸ روز

۴٫۹۹۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:کوالالامپور
هواپیمایی ماهان
۴٫۹۹۰٫۰۰۰تومان

تور کوالالامپور + بالی آبان و آذر

تور کوالالامپور + بالی آبان و آذر

۷ شب و ۸ روز

۹٫۵۴۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:کوالالامپور + بالی
هواپیمایی ماهان
۹٫۵۴۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + لنگکاوی

تور مالزی + لنگکاوی

۷ شب و ۸ روز

۶٫۷۰۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:کوالالامپور + لنکاوی
هواپیمایی ماهان
۶٫۷۰۰٫۰۰۰تومان

تور مالزی + پنانگ

تور مالزی + پنانگ

۷ شب و ۸ روز

۵٫۸۲۰٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:کوالالامپور + پنانگ
هواپیمایی ماهان
۵٫۸۲۰٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics