منو

تاریخ رفت : ۰۵ آبان ۱۳۹۶
تاریخ برگشت : ۱۲ آبان ۱۳۹۶
مدت اقامت : ۶ شب و ۷ روز
سفر هوایی - قشم ایر
تلفن : 02122927800
تلفن همراه : 02126413530
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info@zima.ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
آنتالیا
6 شب
ساعت رفت: 00:01 بامداد
ساعت برگشت: 03:15
مقصد :فرودگاه اسپارتا
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سا-ل بدون تخت
توضیح
Asel hotel / All
۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Club herakles / All
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Millenium palace / All
۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Lara hadrianus / All
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand miramor / All
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Maya world / All
Millennium resort / All
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand ring / All
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Armas belek / U.All
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Dosinia luxury / U.All
۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Max holiday / U.All
۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Imperial sunland / U.All
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal water world / U.All
۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Orange county / U.All
۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Kervansaray kundu / U.All
۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Crystal sunset / U.All
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Kervansaray lara / U.All
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Sherwood dreams / U.All
۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Ramada resort lara / U.All
Club Sera Hotel / U.All
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Venezia / U.All
Adalya elite / U.All
۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Miracle / U.All
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin palace / U.All
۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Baia Lara Hotel / U.All
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Wow topkapi / U.All
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Limak lara / U.All
۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Wow kremlin / U.All
۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin BE grand / U.All
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin imperial / U.All
۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos sungate / U.All
۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Delphin diva / U.All
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Xanadu resort / U.All
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Voyage belek / U.All
۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Rixos premium / U.All
۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
Titanic deluxe / U.All
۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۸۹۰٫۰۰۰ تومان
اطلاعات آب و هوا :
آنتالیا
آنتالیا
25 درجه
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر-استقبال و بدرقه فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی


مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

توضيحات

کودک زیر 2 سال 190.000 تومان میباشد.
پرواز چارتر است و هتل بعد از تایید گارانتی و کل وجه تور غیر قابل استرداد میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین و ممنوعیت خروج (به هر دلیل) به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

 

 ارسال نظر
به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود
captcha
تورهای مرتبط

تور آنتالیا 28 مهر

تور آنتالیا 28 مهر
۶ شب و ۷ روز
مقصد:آنتالیا
زاگرس
۹۹۰٫۰۰۰تومان

تور آنتالیا 29 مهر (sunExpress)

تور آنتالیا 29 مهر (sunExpress)
۶ شب و ۷ روز
مقصد:آنتالیا
SunExpress
۱٫۷۱۰٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics