منو

تاریخ رفت : ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
تاریخ برگشت : ۰۸ فروردين ۱۳۹۸
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - معراج
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
گوا
7 شب
تاریخ های رفت :
1 فروردین

تاریخ های برگشت :
8 فروردین

ساعت رفت :
14:00

ساعت برگشت:
21:30
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
Alor Grande Holiday / B.B
۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Camelot Beach Sea View / B.B
۸٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Orritel Village / B.B
۸٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Nagoa Grand / B.B
۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
۷٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Sun Village / B.B
۹٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Sandalwood / B.B
۹٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Chances Resort / B.B
۱۰٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Nagoa Grande Hotel / All
۱۰٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Fortune Miramar / B.B
۱۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Sun Village / All
۱۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۱۵٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Country Inn / B.B
۱۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۸٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Park Regis Goa / B.B
۱۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۷٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Sandalwood Hotel / All
۱۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Hard Rock / B.B
۱۲٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۶٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
O Hotel / B.B
۱۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۸٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Fortune Miramar / All
۱۲٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Radisson Blu Resort / B.B
۱۲٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۹٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Country Inn / F.B
۱۲٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۹٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۹٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Chances Casino Resort / All
۱۳٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان
۲۰٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Cidade De Goa / B.B
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۹٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
The Zuri White Sands Resort / B.B
۱۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۹٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn / B.B
۱۳٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Hard Rock / All
۱۵٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان
۲۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۰٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Cidade De Goa / F.B
۱۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان
۲۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
The Zuri White Sands / F.B
۱۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Marriott / B.B
۱۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Cidade De Goa / All
۱۶٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Resort Rio / All
۱۷٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Novotel Goa Dona Sylvia / All
۱۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان
۲۷٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn Resort Goa / All
۱۷٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان
۲۴٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Marriott / F.B
۱۸٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان
۲۸٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان
۱۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
ITC Grand / B.B
۱۹٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان
۳۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان
۱۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
Marriott / All
۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۳۲٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان
۱۴٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت -ویزای توریستی - 7 شب اقامت در هتل- لیدر محلی - ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی

مدارک لازم

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
دو قطعه عکس رنگی 5*5 زمینه سفید
کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی
تکمیل فرم ویزا

توضيحات

نرخ کودک زیر دو سال 1.995.000 تومان است .
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده خود مسافر است .
پرداخت 70% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است.
حضور مسافر برای انگشت نگاری در سفارت هند الزامی است.
در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود.

ارسال نظر

به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود

captcha
تورهای مرتبط

آفر تور گوا نوروزی معراج

آفر تور گوا نوروزی معراج

۷ شب و ۸ روز

۶٫۹۹۵٫۰۰۰تومان
۷ شب و ۸ روز
مقصد:گوا
معراج
۶٫۹۹۵٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics