منو

تاریخ رفت : ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
تاریخ برگشت : ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
مدت اقامت : ۷ شب و ۸ روز
سفر هوایی - هواپیمایی ماهان
تلفن : 02174634
تلفن همراه : 02122927800
تلگرام : @zimasafarpars
ایمیل : info[at]zima[dot]ir
پرواز به
مدت اقامت
توضيحات
پاتایا
7 شب
23 , 24 , 25 , 27 , 28 و 29 اسفند و 1 , 2 , 3 , 5 و 6 فروردین
تاریخ برگشت:
2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 و 14 فروردین
ساعت رفت: 21:45
ساعت برگشت: 10:25
((تاریخ های رفت 27 اسفند 96 الی 6 فروردین 97))
نام هتل /
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
توضیح
THE SUN RESORT SPA / B.B
۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL TYCOON / B.B
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان
ZING HOTEL / B.B
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
SIWALAI PATTAYA / B.B
۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
MIKE HOTEL / B.B
۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
WIZ HOTEL / B.B
۴٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
AONE STAR / B.B
۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
WELCOME PLAZA / B.B
۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN BEACH / B.B
۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
HOLIDAYS RESORT / B.B
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
MARKLAND BEACH / B.B
۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
SUN SHLINE HOTEL & RESIFENCE / B.B
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
IBIS PATTAYA / B.B
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN SEAVIEW / B.B
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA EXPRESS / B.B
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
CITRUS PARC / B.B
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
PATTAYA SEA VIEW HOTEL / B.B
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
A-ONE ROYAL CRUISE / B.B
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLATINIUM / B.B
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
THE IMPERIAL PATTAYA HOTEL / B.B
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
ASIA PATTAYA / B.B
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
SUNBEAM HOTEL / B.B
۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE PATTAY / B.B
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
CENTRA AVENUE / B.B
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
VISTA PATTAYA / B.B
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان
SEASON FIVE / B.B
۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
LONG BEACH / B.B
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
THE BAYVIEW HOTEL / B.B
۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
GARDEN CLIFF / B.B
۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
BARAQUDA / B.B
۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان
PULLMAN PATTAYA HOTEL G / B.B
۵٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
SIAM BAYSHORE RESORT / B.B
۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
OCEAN PATTAYA / B.B
۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان
ROYAL CLIFF / B.B
۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL / B.B
۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
CENTRA GRAND MIRAGE / B.B
۶٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان
۹٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان
۶٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان
۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان -7 شب اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری -راهنمای فارسی زبان - سیم کارت اعتباری تایلند - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری در پاتایا- ویزای توریستی

مدارک لازم

** لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال مدارک و اطلاعات درخواستی به صورت انفرادی برای هر مسافر , این شرکت هیچگونه مسئولیتی در زمینه اقدام ویزا ندارد** 

1-اصل پاسپورت با اعتبار 7 ماه و کپی صفحه اول(برگه A4) 

2-کپی صفحه اول شناسنامه (برگهA4) 

3-کپی کارت ملی(برگه A4) 

4-یک قطعه عکس رنگی 4*3(تمام رخ با پشت زمینه سفید) 

5-واچر هتل 

6-پیرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی 

7-در مورد افراد زیر 18 سال , کپی صفحه دوم شناسنامه پدر و یا مادر(برگه A4)

توضيحات

نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 550.000 تومان میباشد 
پرداخت50%مبلغ تور به هنگام عقد قرارداد الزامی است 
مسئولیت کنترل پاسپورت از حهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده خود مسافر است

((پرواز ماهان تایلند و بلیط های داخلی با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه شده است در صورت جا دادن با کلاس پروازی بالا تر مابه تفاوت اعلام و اخذ می گردد))

ارسال نظر
به منظور درج نظر خود لازم است تا اطلاعات زیر را وارد نمایید، نظرات شما راهگشا خواهند بود
captcha
تورهای مرتبط

تور پاتایا 13 بهمن (10 شب)

تور پاتایا 13 بهمن (10 شب)
۱۰ شب و ۱۱ روز
مقصد:پاتایا
هواپیمایی ماهان
۲٫۱۰۰٫۰۰۰تومان

تور پاتایا+پوکت 16 بهمن 96 (ماهان)

تور پاتایا+پوکت 16 بهمن 96 (ماهان)
۷ شب و ۸ روز
مقصد:پاتایا + پوکت
هواپیمایی ماهان
۲٫۸۳۰٫۰۰۰تومان

تور بانکوک+پاتایا ویژه نوروز (ماهان)

تور بانکوک+پاتایا ویژه نوروز (ماهان)
۷ شب و ۸ روز
مقصد:بانکوک + پاتایا
هواپیمایی ماهان
۴٫۰۹۰٫۰۰۰تومان

تور پاتایا 16 بهمن 96 (7 شب)

تور پاتایا 16 بهمن 96 (7 شب)
۷ شب و ۸ روز
مقصد:پاتایا
هواپیمایی ماهان
۱٫۹۷۰٫۰۰۰تومان

تور بانکوک+پاتایا 16 بهمن 96 (ماهان)

تور بانکوک+پاتایا 16 بهمن 96 (ماهان)
۷ شب و ۸ روز
مقصد:بانکوک + پاتایا
هواپیمایی ماهان
۲٫۱۶۰٫۰۰۰تومان
در خبرنامه عضو شوید در خبرنامه زیما سفر پارس عضو شده و جایزه‌های متنوع دریافت کنید
captcha
Real Time Web Analytics